Skip to main content

Trøst oc raad 1. Naar Gud i Kaarssens tid tøffuer met hielpen, oc Bønhører icke strax. 2. Imod fortuifflelse, som fødis aff vor store Wuærdigheds, oc suare Synders betenckelse, aff den 130. Psalme faaregiffuen, Vdi Erlig, Velbyrdig oc salig Frue Christine Rosenkrantzis, Erlig oc velbyrdig Niels Skrams til Werup etc. kiere Husfruis Begraffuelse, ved Niels Lauritzsøn, A. N. S. V.

Bookreader Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)